I-kuldet

I-kuldet kom til verden 6/10-2002:
I kuldet var der 3 hanner og 4 tæver.
 
Faderen til kuldet:                                   Moderen til kuldet:
   
Jan og Susanne Søderberg | Strandlystvej 7, 4534 Hørve - Danmark | Tlf.: 28796097 | newf-dreams@newf-dreams.dk